Si sou:

 • Una empresa
 • Un organisme públic
 • Una entitat sense afany de lucre
 • Un particular

 Si necessiteu:

 • Un llibre d’empresa
 • Un catàleg
 • Una memòria
 • Les actes d’un congrés
 • Un llibre de creació
 • La correcció d’un text
 • La redacció d’un text
 • La traducció d’un text
 • L’edició d’un CD, un vídeo, un document audiovisual o multimèdia

 Editorial Fonoll és la vostra pàgina, és la vostra empresa, té la solució

Oferim:

 • Redaccions 
 • Traduccions
 • Correccions
 • Disseny
 • Llibres en col·lecció
 • Llibres fora de col·lecció
 • Catàlegs, àlbums, tríptics…
 • Creació i seguiment del pla de màrqueting i comunicació

Ens adaptem a les necessitats del client i proposem sempre la millor solució. Consulteu-nos.

A Editorial Fonoll publiquem aquells llibres, memòries o tesis que ens demanen els propis autors. Oferim tots els serveis editorials necessaris perquè l’obra d’un autor arribi al lector. L’autor, per la seva banda, assumeix els costos dels serveis editorials. D’altra banda, també ens hem especialitzat en la publicació de catàlegs i llibres commemoratius per a les empreses: un aniversari, un centenari, una data especial… esdevé el punt de partida per a la publicació de la corresponent miscel·lània…

Amb aquest servei l’editorial pretén que l’autor, a banda d’editar individualment el seu llibre, pugui fer-ho en una editorial (amb ISBN i dipòsit legal), la qual cosa el permet estar catalogat, al costat d’altres autors, en una col·lecció específica, etc. D’aquesta manera reforça la imatge de l’obra i facilita la seva possible promoció i venda.

El nostre segell editorial integra les col·leccions Quaderns (calaix de sastre, assaig, novel·la, cuina, etc.), Lo Plançó (estudis locals, història, etnografia, biografies…) i Joan Duch (poesia i prosa poètica). Tenim també altres formats de llibres per adaptar-nos a les necessitats del client, sobretot pel que fa a catàlegs d’empresa, commemoracions, etc.

Aquests serveis editorials inclouen la signatura d’un conveni d’edició que recull tots els temes acordats, el disseny i la maquetació del llibre, la correcció de les proves i de les galerades, les gestions legals (ISBN, dipòsit legal), la tramesa a l’autor per a la comprovació de galerades, l’edició (del número d’exemplars acordat, l’editorial se’n quedarà 10 per a dipòsit legal, biblioteques i arxiu personal) i la tramesa al domicili de l’autor o lloc on s’acordi prèviament. Cada col·lecció té un disseny predefinit que l’identifica, però l’autor pot fer propostes de coberta i/o il·lustracions i el llibre pot ser publicat també fora de col·lecció.

Hi ha, també, serveis addicionals com ara l’escaneig d’imatges, l’elaboració d’il·lustracions, la traducció, la redacció de notes de premsa, l’organització de diferents presentacions, la distribució d’exemplars en llibreria i la venda de l’obra a través de la nostra web. Aquests serveis incrementen l’import a pagar per l’autor en funció de la quantitat. El pressupost inicial pot augmentar al voltant d’un 10-20%, però donen, sens dubte, un valor afegit a l’obra.

L’autor sol·licita pressupost per telèfon o mail; un cop acceptat el pressupost, es redacta el contracte d’edició, que recull els compromisos acordats (quantitat de llibres, característiques de l’obra, serveis contractats, etc.) i se li envien dues còpies perquè les signi. Un cop retornades, l’editorial les signa i li retorna una de les còpies.

Si hi ha acord, i un cop signat el corresponent contracte, l’autor ha d’enviar l’obra a l’editorial en format word o similar i, si hi ha imatges, en format jpg d’alta resolució (+250 píxels/polzada). La tramesa es pot fer per mail o per correu postal (CD). Hi inclourà dades de contacte, perfil biogràfic per utilitzar en la contracoberta del llibre i petita sinopsi de l’obra (8-10 línies).

És molt important que els originals es lliurin amb una bona correcció gramatical; en cas contrari el cost final pot augmentar significativament.

Forma de pagament: 50% en signar el contracte d’edició, 25% en rebre les primeres galerades i 25% restant en rebre els llibres.

Si el contracte d’edició inclou la distribució i venda del llibre, anualment (durant el primer trimestre natural) l’autor rebrà un estat de comptes i la corresponent liquidació, que també s’haurà fet constar al corresponent conveni d’edició.

Si l’obra és prou bona i el consell editorial aposta per ella, n’assumirà el cost de l’edició.