Descripció

Emili Sánchez-Rubio
ISBN: 978-84-938242-3-5
Premi de Poesia Joan Duch per a joves escriptors 2010
Col·lecció de poesia Joan Duch, núm. 23