Descripció


Joguina de la contradicció
, una antologia dels articles més representatius del periodista lleidatà Miquel Capdevila, és una nova aportació al coneixement del millor periodisme català. Miquel Capdevila Rosinach va participar dels anys més daurats del periodisme català, en el període entre la Primera i la Segona Guerra mundials. La trajectòria d’aquest autor, identificat amb el projecte noucentista i catalanista de la Lliga, és ben il·lustrativa de l’evolució del conservadorisme català, des d’un fervent anticaciquisme a finals dels anys deu fins a la connivència servil amb el règim franquista als primers anys quaranta.

El volum que teniu a les mans aplega una seixantena d’articles que Miquel Capdevila va escriure entre 1918 i 1939. Editats i introduïts per l’estudiós Albert Aixalà, el volum recupera el periodista lleidatà i el situa en les coordenades del seu temps. Agrupats en quatre seccions temàtiques, els articles forneixen al lector d’avui d’una àmplia visió de la trajectòria de Capdevila, dels temes i els interessos tan variats que l’ocuparen al llarg de quaranta d’anys d’ofici.  Joguina de la contradicció significa una nova aportació al coneixement del millor periodisme català.

L’AUTOR


Miquel Capdevila (1887-1953). Periodista. Va ser director del diari lleidatà El Pallaresa (1918-1919) i redactor La Veu de Catalunya (1920-1934) i L’Instant (1935-1936). Va col·laborar en les publicacions culturals D’Ací d’Allà i Mirador. Amb la guerra, la seva signatura va desaparèixer dels diaris barcelonins. Acabat el conflicte, va reprendre la seva activitat com a col·laborador de Destino (1939-1944) i redactor d’El Noticiero Universal (1941-1953). «Ni liberalitzant ni avençat», com es definia ell mateix, Capdevila transità del regionalisme autonomista de Francesc Cambó a un franquisme vegetatiu, fet que li va permetre seguir treballant fins poc abans de la seva mort.