Descripció

Tomàs Ivan Alcázar et al.
ISBN: 978-84-932759-4-8
Premi de Poesia Joan Duch per a joves escriptors 2003