Descripció

Tomàs Ivan Alcázar et al. ISBN: 978-84-932759-4-8 Premi de Poesia Joan Duch per a joves escriptors 2003