Descripció

Jordi Tristany et al.
ISBN: 978-84-922687-5-1
Premi de Poesia Joan Duch per a joves escriptors 2000