Descripció

Jordi Tristany et al. ISBN: 978-84-922687-5-1 Premi de Poesia Joan Duch per a joves escriptors 2000