Descripció

DD. AA.
ISBN: 84-922687-2-1
Extens recull de tot allò relacionat amb la producció de calç a les Garrigues.