Descripció

Joan Cornudella Olivart
ISBN: 84-939193-7-5
Inventari dels topònims de Juneda (les Garrigues-Lleida); l’estudi es divideix en vuit parts a bastament diferenciades: el terme municipal, el topònim Juneda vist des de l’etimologia, la documentació antiga i la cartografia, les antigues partides, les partides i subpartides del terme, les partides i subpartides limítrofes al terme, la toponímia menor del terme, la toponímia urbana i les fonts documentals. S’hi inclouen, també, mapes del nucli urbà, del terme municipal i del pas del Torrent de la Femosa i del Canal d’Urgell. El volum aplega, doncs, la vida d’un poble: darrere una geografia a cavall entre el reg i el secà s’hi amaguen unes circumstàncies històriques que la determinen.