Descripció

Joan Fontana et al. ISBN: 978-84-932759-7-2 Premi de Poesia Joan Duch per a joves escriptors 2004