Descripció

Joan Fontana et al.
ISBN: 978-84-932759-7-2
Premi de Poesia Joan Duch per a joves escriptors 2004