El músic i poeta PERE VILANOVA publica un poemari a partir del llibre oracular xinès I Ching Estrategs i militars, enamorats i exploradors, mercaders i poetes consultaven l’I Ching (un llibre xinès del 2.400 aC) per tal de saber què s’esdevindria i quina actitud caldria adoptar per adaptar-se als canvis quan arribessin. Pere Vilanova l’ha consultat fins que l’I Ching ha respost els seus 64 hexagrames sobre el futur, amb els quals el poeta ha construït 64 poemes propis en vers i en prosa. L’oracle del drac és el tercer llibre de Pere Vilanova, editat curosament a l’Editorial Fonoll per Laia Noguera i dissenyat amb precisió i talent per Francesc Gelonch. L’artista taiwanesa Huanyu ha realitzat les grafies tradicionals xineses a partir de les quals les diverses dinasties imperials van anar creant tota la llengua i la tradició de la Xina. El llibre és, doncs, un objecte de poesia i disseny que, a més, el lector pot consultar per rebre prediccions sobre el seu futur.   NdP_OracleDelDrac